วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ดับเบิ้ล เอ๊กซ์ Double X

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร วิตามินรวม เกลือแร่รวม สารสกัดจากพืช สมุนไพร
เชิญคลิก

ประกอบไปด้วย วิตามิน เกลือแร่  และสารอาหาร ที่ไปช่วยส่งเสริม และบำรุงสุขภาพ ให้ได้รับสารอาหารครบถ้วน มีผลให้ รา่งกายสดชื่น สุขภาพกาย สุขภาพผิว ดูดีขึ้น     

1 บรรจุภัณฑ์ มี 186 เม็ด  ราคา  2,470 บาท ราคาสมาชิก 1,976 บาท 
สนใจติดต่อ 081 869 0878